Ogłoszenia

5.02.2020r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ORGANIZACJĘ TARGÓW I MISJI GOSPODRACZYCH

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu  „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND”, firma Eduline Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na organizację zagranicznych targów oraz misji gospodarczych, zgodnie z załączonym poniżej Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ). Wyceny należy dokonać na formularzu ofertowym i przesłać na adres Osobą do kontaktu w sprawie oferty jest Kamila Stawska, dostępna pod numerem telefonu +48 61 415 14 95. Ofertę należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 27.02.2020r.

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty (kliknij, aby pobrać):

  1. OPZ (pliki zarchiwizowane).
  2. Formularz ofertowy (pliki zarchiwizowane).