OPRACOWANIE PROCEDUR

Wszelkie działania wykonywane zgodnie z procedurami są zawsze uporządkowane i efektywne. Jeżeli praca odbywa się również w systemie informatycznym, procedury są tym bardziej przydatne. Wskazują, jakie działania powinny być wykonywane przez użytkowników w zależności od ich roli w systemie. Dobrze przygotowane procedury określają także sposób postępowania w sytuacjach specyficznych – określają wszelkie wyjątki.

Zespół ekspertów Eduline, na podstawie przeprowadzonych u Klienta analiz, opracowuje wzorcowe procedury postępowania. Uwzględniają one specyfikę funkcjonowania organizacji, strukturę organizacyjną, przyjęte do tej pory rozwiązania, wykorzystywane systemy informatyczne, przepisy prawa, wszelkie regulacje wewnętrzne.

Przygotowujemy procedury:

  • związane z ochroną danych osobowych;
  • dotyczące polityk bezpieczeństwa;
  • pracy z systemem EZD PUW;
  • postępowania w sytuacjach awaryjnych;
  • zachowania integralności danych;
  • zastępcze na okres przejściowy wdrożenia;

oraz inne, w zależności od potrzeb.