INTEGRACJA Z SYSTEMAMI DZIEDZINOWYMI

Wdrożenie systemu EZD w instytucji jest procesem nieuniknionym. Zarówno w instytucjach, które mają to jeszcze przed sobą, jak i w tych, które system EZD już wdrożyły, pojawi się potrzeba integracji pozostałych systemów dziedzinowych z systemem EZD. Wynika to z konieczności redukcji ilości pracy, jaka jest wymagana do wprowadzania tych samych danych do wielu systemów. Integracja pozwala na automatyczne przekazywanie zasobów informacyjnych pomiędzy systemami.

Zespół projektowy ds. integracji EZD z systemami dziedzinowymi to specjaliści najwyższej klasy. Ich praca zapewnia kompleksowe przeprowadzenie integracji systemów przy zachowaniu całkowitej spójności danych. System EZD PUW, dzięki dostępności modułu API oraz architekturze SOA opartej na usługach, daje szeroki wachlarz możliwości w zakresie integracji z systemami dziedzinowymi będącymi w posiadaniu instytucji.

 

ezd_jak_dzialamy_schemat

 

Nasz sposób działania należy kojarzyć ze słowami: EFEKTYWNIE, ZWINNIE, ELASTYCZNIE.

  • EFEKTYWNIE, bo w założonym czasie realizacji Klient otrzymuje produkt zgodny z jego oczekiwaniami.
  • ZWINNIE, bo polubiliśmy zwinne metodyki zarządzania projektami IT, które dają nam możliwość dostarczania produktów w pełni odpowiadających potrzebom Klienta.
  • ELASTYCZNIE, bo dla nas najważniejsze jest zadowolenie Klienta z efektu końcowego naszych prac. Rozumiemy, że oczekiwania Klienta wobec produktu mogą się zmienić, dlatego jesteśmy gotowi wprowadzać modyfikacje do przyjętego zakresu prac nawet już na etapie prac programistycznych.

Tworzenie oprogramowania rozumiemy jako proces – zaczyna się on od poznania potrzeb Klienta, a kończy się na dostarczeniu narzędzia. Ma ono spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego, także te, których nie udało się określić na etapie analizy biznesowej.

Proces tworzenia oprogramowania rozpoczynamy od zadawania pytań, aby dokładnie poznać cele, jakie ma realizować aplikacja. Interesuje nas także kontekst, czyli co sprawiło, że pojawił się pomysł na powstanie nowego modułu.

Proces analizy biznesowej może mieć też szerszy wymiar. Na podstawie określonych problemów i niedogodności w korzystaniu z systemu, jesteśmy w stanie zaproponować konkretne rozwiązania. Jest to szczególnie istotne w sytuacjach, w których z różnych względów, nie jest możliwe określenie wymagań i potrzeb.

Proces analizy i projektowania składa się z dwóch etapów. W pierwszym z nich to my słuchamy Klienta i przedstawiamy szkic koncepcyjny rozwiązania. Na jego podstawie, w drugim etapie, tworzymy projekt techniczny, który po konsultacjach i akceptacji ze strony Klienta, staje się podstawą do implementacji.

CZYTAJ DALEJ