ASYSTA PRZY WDRAŻANIU EZD

Wdrażanie systemu informatycznego w organizacji jest procesem złożonym. Wymaga podjęcia odpowiednich kroków na każdym etapie, począwszy od analizy przedwdrożeniowej, przez przygotowanie konfiguracji, opracowanie dokumentacji, przygotowanie właściwej infrastruktury technicznej, przygotowanie do eksploatacji, przetestowanie i finalne wprowadzenie systemu do użytku.

Poprawne wdrożenie systemu informatycznego jest kluczowe do uzyskania optymalnych efektów jego późniejszej eksploatacji. Mając to na uwadze, świadczymy usługi asysty przy wdrażaniu systemu EZD PUW. Powierzenie prac naszym ekspertom zapewni kompleksowe wsparcie w całym procesie.

Asysta jest rozwiązaniem najbezpieczniejszym z punktu widzenia kontroli nad prawidłowością przebiegu poszczególnych etapów wdrożenia systemu. Pomoc ekspertów zewnętrznych, poza przygotowaniem wdrażanego systemu do użytku, dostarcza takich produktów jak:

  • szczegółowa dokumentacja wdrożeniowa,
  • scenariusze i wyniki testów systemu,
  • szkolenie pracowników technicznych,
  • konsultacje merytoryczne w fazie testowania,
  • badanie satysfakcji użytkowników,
  • wskazówki dotyczące dalszego rozwoju systemu.

Prace wdrożeniowe realizowane przy naszej asyście to gwarancja kompetencji, wysokiej skuteczności w podejmowanych działaniach oraz doskonałej komunikacji.