MODUŁY EZD PUW

Moduły EZD autorstwa Eduline rozszerzają system EZD PUW o nowe funkcjonalności. Wszystkie moduły działają w ramach jednej aplikacji Eduline.EZD, instalowanej na komputerach użytkowników systemu. Zarządzanie aplikacją zostało maksymalnie uproszczone, zarówno dla administratorów, jak i użytkowników końcowych. Konfiguracja środowisk EZD, niezbędna do korzystania z funkcjonalności modułów, jak i np. domyślne ustawienia, mogą być udostępniane zdalnie przez administratorów w ramach sieci lokalnej. Wyklucza to konieczność ręcznej konfiguracji aplikacji Eduline.EZD na każdej stacji roboczej. Aplikacja nie wymaga uruchomienia modułu API systemu EZD PUW i jest dostępna dla wersji systemu 3.16 i późniejszych.

MODUŁ POWIADOMIEŃ

Moduł powiadomień umożliwia wyświetlanie użytkownikom powiadomień z systemu EZD PUW w okienku pojawiającym się na pulpicie komputera oraz odbieranie powiadomień w formie wiadomości e-mail, wysyłanej na podany w ustawieniach adres.

Moduł powiadomień jest w pełni konfigurowalny, pozwala poszczególnym użytkownikom na m.in. określenie czasu, co ile wyświetlane lub wysyłane będą powiadomienia; włączanie lub wyłączanie form powiadamiania. Możliwe jest także nadpisanie ustawień powiadomień dokonanych w systemie EZD.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji lub otrzymać wersję demo.

MODUŁ RAPORTÓW

Moduł raportów pozwala uprawnionym użytkownikom na generowanie raportów, przygotowanych wcześniej w kreatorze raportów. Ogromnym atutem modułu jest możliwość graficznej prezentacji dowolnych danych w formie różnego rodzaju wykresów i tabel.

Dzięki modułowi raportów można w dowolnej chwili wygenerować raport, a następnie wydrukować go lub zapisać w jednym z dostępnych formatów plików (m.in. XLS, PDF). Cały proces wymaga od użytkownika jedynie wybrania dostępnego raportu z listy oraz zatwierdzenia operacji.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji lub otrzymać wersję demo.

KREATOR RAPORTÓW

Moduł kreatora raportów przeznaczony jest dla administratorów systemu. Służy do definiowania wzorów raportów, określania dla nich zakresu danych oraz udostępniania raportów wybranym użytkownikom systemu. Raporty tworzone w kreatorze mogą odwoływać się do dowolnych danych znajdujących się w bazie danych systemu EZD PUW.

Wystarczy przygotować odpowiednie zapytania SQL i określić ich parametry. Nie jest wymagana znajomość żadnego języka programowania. Poszczególne elementy raportu, jak tabele z danymi, wykresy kołowe, akapity, itp. dodaje się do raportu metodą Drag&Drop.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji lub otrzymać wersję demo.