TESTY EZD

Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszego zespołu proces testowania będzie dla organizacji dużo łatwiejszy oraz szybciej zakończy się powodzeniem. W ramach wdrożenia testowego zostanie skonfigurowane środowisko EZD, a także przeszkolone zostaną odpowiednie osoby. Ponadto na bazie standardowej puli scenariuszy opracowane zostaną właściwe scenariusze testowe uwzględniające specyfikę danej organizacji.

W ramach testów systemu EZD dokonujemy weryfikacji:

  • konfiguracji systemu,
  • uprawnień nadanych poszczególnym grupom użytkowników,
  • udostępnionych raportów, rejestrów,
  • prawidłowości generowanych danych,
  • przygotowania środowiska w punktach kancelaryjnych,
  • procedur wewnętrznych pod kątem ergonomii pracy jednostki,
  • wydajności.

Bardzo ważną częścią procedury testowej jest również sprawdzenie tzw. ścieżek indywidualnych procedur. Przeprowadzenie testów w tym obszarze pozwala na ocenę poprawności działania systemu w zakresie głównych procesów realizowanych przez instytucję.

Na zakończenie etapu testów przygotowany zostanie szczegółowy raport podsumowujący wszystkie działania testowe. Składa się on z listy scenariuszy testowych, które zostały zrealizowane z powodzeniem, oraz w przypadku których wystąpiły problemy. Raport będzie zawierał również wskazania związane z optymalizacją procedur.