TWORZENIE NOWYCH MODUŁÓW

Systemy IT powinny być szyte na miarę instytucji je użytkujących. Systemy projektowane dla więcej niż jednej organizacji najczęściej do perfekcyjnego działania potrzebują dodatkowych modułów rozszerzających pewne ich funkcjonalności. System EZD PUW jest jednolity – każdy z Partnerów korzysta z takiego samego systemu. Specyfika instytucji korzystających z systemu EZD PUW jest jednak bardzo różna. Rodzi to potrzebę dopasowania EZD PUW do realiów otoczenia, w którym system funkcjonuje.

Z pomocą przychodzi nasz zespół programistów. Poza wieloletnim udziałem w projektach komercyjnych, mieliśmy możliwość uczestniczyć w pracach programistycznych na potrzeby rozbudowy systemu EZD PUW w ramach projektu realizowanego dla Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kluczowym dla nas zadaniem programistycznym było przygotowanie zewnętrznego modułu e-Kontroli.

Pracę rozpoczynaliśmy od podstaw, z bardzo ogólną wiedzą na temat logiki biznesowej samego systemu EZD PUW. Po kilku miesiącach intensywnych prac programistycznych z sukcesem oddaliśmy do eksploatacji cały moduł. Byliśmy również współodpowiedzialni za pracę nad kilkoma mniejszymi modułami. Wiedza i doświadczenie wyniesione z projektu są dla nas nieocenione.

Jesteśmy otwarci na realizację nowych modułów zgodnych z potrzebami Klienta. Zadania podejmujemy się kompleksowo. Rozpoczynamy od analizy biznesowej, poprzez prace programistyczne, opracowanie dokumentacji, testy, wdrożenie i w efekcie uruchomienie modułu w środowisku produkcyjnym.

 

ezd_jak_dzialamy_schemat

 

Nasz sposób działania należy kojarzyć ze słowami: EFEKTYWNIE, ZWINNIE, ELASTYCZNIE.

  • EFEKTYWNIE, bo w założonym czasie realizacji Klient otrzymuje produkt zgodny z jego oczekiwaniami.
  • ZWINNIE, bo polubiliśmy zwinne metodyki zarządzania projektami IT, które dają nam możliwość dostarczania produktów w pełni odpowiadających potrzebom Klienta.
  • ELASTYCZNIE, bo dla nas najważniejsze jest zadowolenie Klienta z efektu końcowego naszych prac. Rozumiemy, że oczekiwania Klienta wobec produktu mogą się zmienić, dlatego jesteśmy gotowi wprowadzać modyfikacje do przyjętego zakresu prac nawet już na etapie prac programistycznych.

Tworzenie oprogramowania rozumiemy jako proces – zaczyna się on od poznania potrzeb Klienta, a kończy się na dostarczeniu narzędzia. Ma ono spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego, także te, których nie udało się określić na etapie analizy biznesowej.

Proces tworzenia oprogramowania rozpoczynamy od zadawania pytań, aby dokładnie poznać cele, jakie ma realizować aplikacja. Interesuje nas także kontekst, czyli co sprawiło, że pojawił się pomysł na powstanie nowego modułu.

Proces analizy biznesowej może mieć też szerszy wymiar. Na podstawie określonych problemów i niedogodności w korzystaniu z systemu, jesteśmy w stanie zaproponować konkretne rozwiązania. Jest to szczególnie istotne w sytuacjach, w których z różnych względów, nie jest możliwe określenie wymagań i potrzeb.

Proces analizy i projektowania składa się z dwóch etapów. W pierwszym z nich to my słuchamy Klienta i przedstawiamy szkic koncepcyjny rozwiązania. Na jego podstawie, w drugim etapie, tworzymy projekt techniczny, który po konsultacjach i akceptacji ze strony Klienta, staje się podstawą do implementacji.

CZYTAJ DALEJ