SZKOLENIA EZD

„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem…”

Konfucjusz

Przyjęliśmy to za nasze motto dotyczące organizacji szkoleń z obsługi systemu EZD PUW. Szkolenia tradycyjne w minimalnym stopniu opierają się na teoretycznym omawianiu zagadnień, a w przeważającej części są ukierunkowane na praktyczną naukę obsługi i zarządzania systemem EZD. Doskonale sprawdza się przyjęty przez nas schemat 90/10 – 90% wiedzy wyniesionej przez uczestników ze szkolenia to umiejętność pracy w systemie, a 10% to wiedza teoretyczna.

Szkolenia dedykowane są dla pracowników kancelarii, sekretariatów, pracowników merytorycznych, kierownictwa oraz administratorów korzystających z jednolitego systemu EZD PUW. Nie ma u nas dwóch takich samych przekazów edukacyjnych. Każdy człowiek jest inny, każda Instytucja ma swoją charakterystykę i określone potrzeby szkoleniowe w zakresie obsługi systemu EZD PUW i zarządzania nim. Dlatego program warsztatów każdorazowo budujemy indywidualnie i dopasowujemy do oczekiwań Klienta.

W ramach oferty rozszerzającej szkolenia tradycyjne, możemy przygotować kursy e-learning z obsługi systemu EZD.