NASZA OFERTA

Cyfryzacja w obszarze administracji nabiera coraz większego rozmachu. Mnogość działań związanych z wdrażaniem, modyfikacjami i integracją systemów informatycznych wymaga często zaangażowania zewnętrznych specjalistów. Jesteśmy do dyspozycji, zarówno w zakresie prac programistycznych, integracji systemu EZD PUW oraz systemów dziedzinowych, jak i wsparcia konsultantów merytorycznych i technicznych.

INTEGRACJA Z SYSTEMAMI DZIEDZINOWYMI

Integracja systemu EZD z systemami dziedzinowymi może przynieść instytucji wymierne korzyści, a we współpracy z nami na pewno zakończy się sukcesem.

SZKOLENIA EZD

Usługi szkoleniowe każdorazowo „szyjemy” na miarę potrzeb Klienta. Szkolenia realizujemy w oparciu o schemat 90/10 – 90% wiedzy wyniesionej ze szkolenia to doświadczenie (praktyczna nauka obsługi systemu), a 10% wiedza teoretyczna.

ASYSTA PRZY WDRAŻANIU EZD

W ramach asysty przy wdrażaniu systemu EZD świadczymy kompleksowe usługi wsparcia dla całego procesu wdrożenia, począwszy od analizy potrzeb, przez opracowanie niezbędnej dokumentacji, aż po szkolenia użytkowników systemu.

TWORZENIE NOWYCH MODUŁÓW

Często pojawiające się zapytania o realizację dodatkowych modułów zintegrowanych z systemem EZD przyczyniły się do rozszerzenia naszej oferty. Jeżeli widzisz potrzebę realizacji nowego modułu do systemu EZD, kontakt z nami powinien być pierwszym krokiem do skutecznej realizacji przedsięwzięcia.

PROCESY BIZNESOWE

Stawiamy na ciągły rozwój, szczególnie w obszarach związanych z cyfryzacją. Procesowość, prędzej czy później, zostanie wdrożona w każdej instytucji. Nie ma na co czekać!

KONSULTACJE MERYTORYCZNE I TECHNICZNE

Obsługa złożonego systemu IT, jakim niewątpliwie jest system EZD PUW, może wymagać asysty merytorycznej i technicznej. Nasz zespół konsultantów służy wsparciem pracownikom merytorycznym oraz administratorom.

OPRACOWANIE PROCEDUR

Praca bez opracowanych procedur postępowania jest jak błądzenie w labiryncie – w końcu uda się znaleźć wyjście, ale straconego czasu nikt nie odzyska. Nasi specjaliści służą pomocą w opracowaniu wzorcowych procedur usprawniających podejmowane działania.

TESTY EZD

Połowa sukcesu wdrożenia to produkcyjne uruchomienie perfekcyjnie przetestowanego systemu. Gdy pozostawimy testy użytkownikom końcowym, nie zachęcimy ich do pracy z nowym systemem. Testy są kluczem do efektywnego wdrożenia.

MIGRACJE

Mnogość systemów informatycznych wykorzystywanych w instytucjach wymaga często przeprowadzenia procesu migracji danych. Jest to działanie szczególnie narażone na ryzyko utraty lub błędnej modyfikacji danych, stąd pomoc specjalistów w tym zakresie może okazać się niezbędna.