KONSULTACJE MERYTORYCZNE I TECHNICZNE

Obsługa systemów informatycznych, szczególnie na etapie wdrożenia i wczesnego użytkowania, rodzi wiele obaw i wątpliwości. Pojawiają się liczne pytania:

  • Czy na pewno właściwie wykorzystujemy wszystkie funkcjonalności systemu?
  • Czy dana opcja nie powinna być dostępna dla większej liczby użytkowników?
  • Czy dane w bazie danych zapisują się poprawnie i jak to właściwie sprawdzić?
  • Co w sytuacji, kiedy użytkownik ma problemy z zalogowaniem się do systemu?
  • Jak postępować w sytuacji utraty danych?

Komfort zapewni obecność naszych konsultantów merytorycznych i technicznych, którzy w miarę możliwości udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania. Dodatkowo, po przeprowadzonej obserwacji działań w systemie wybranych użytkowników, doradzą co zmienić, aby pracę z systemem usprawnić.

Konsultacje to usługa dedykowana pracownikom merytorycznym oraz administratorom korzystającym z jednolitego systemu EZD PUW. Konsultacje merytoryczne mają najczęściej formę spotkań z pracownikami instytucji, w czasie których konsultant bezpośrednio udziela wyjaśnień i rad dotyczących wykorzystania funkcji systemu EZD w codziennej pracy. Konsultacje techniczne są skierowane do osób zarządzających systemem – jest to forma doradztwa w zakresie konfiguracji systemu EZD PUW oraz zarządzania nim.