MIGRACJE

Jednym z najważniejszych działań podczas wdrożenia systemu  informatycznego jest przeprowadzenie migracji danych do nowego systemu. W przypadku podmiotów sektora publicznego szczególnie istotne jest przeniesienie dotychczasowej dokumentacji papierowej poprzez proces digitalizacji. Oprócz migracji danych fizycznych należy również zadbać o przeniesienie jak największej ilości informacji z obecnie wykorzystywanych baz danych i wygaszanych systemów.

W procesie migracji należy dochować wyjątkowej staranności, szczególnie przy przenoszeniu danych niskiej jakości, takich jak dane z arkuszy wypełnianych ręcznie. Wymaga to dodatkowych działań, np. walidacji wartości, dopasowania rekordów, korekty duplikatów, testów kompatybilności z formatem docelowej bazy danych, automatycznego uzupełniania wymaganych pól.

W każdym z powyższych działań możemy Państwa wspierać wiedzą, doświadczeniem i sprawdzoną technologią.