NASZA OFERTA

Pamiętaj, że są cyberprzestępcy, którzy nieprzychylnie interesują się Twoim systemem. Czy wiesz, jak ich ataki narażają Ciebie na straty wizerunkowe i finansowe?

Super – dobrze, że tu jesteś, to znaczy, że jesteś świadomy zagrożeniu i chcesz mu przeciwdziałać.

Wykonujemy testy bezpieczeństwa dla podmiotów publicznych i podmiotów finansowych. Kiedy proces ten jest przeprowadzony właściwie, może przynieść organizacji wyłącznie korzyści. Eduline to kompleksowe rozwiązania, gwarantujące najwyższą jakość w przystępnej cenie.

PROFESJONALIZM

Wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów pozwala nam na kompleksowe przygotowanie audytów, przy zachowaniu najwyższej jakości i wartości.

ANALIZA INCYDENTÓW

Analiza incydentu bezpieczeństwa to proces badania i oceny sytuacji, w której doszło do naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego, w celu zidentyfikowania przyczyny incydentu, oceny skutków oraz opracowania i wdrożenia odpowiednich działań w celu zapobieżenia przyszłym incydentom i minimalizacji ryzyka.

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH I FINANSOWYCH

Dedykowany jest szczególnie organizacjom, dla których informacja ma charakter krytyczny. Mogą to być np. firmy będące w posiadaniu tajnych procedur, technologii, receptur lub danych, od których poufności zależy powodzenie ich biznesu.

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA

Audyt bezpieczeństwa informacji jest procesem przeprowadzanym w celu zidentyfikowania zagrożeń mogących skutkować utratą poufności, integralności lub dostępności informacji.

TESTY PENETRACYJNE

Testy penetracyjne aplikacji są przeznaczone dla przedsiębiorstw, które chcą zabezpieczyć swoje aplikacje przed atakami hakerskimi poprzez identyfikację i naprawienie luk w zabezpieczeniach.

TEST DDoS

Testy DDoS to procedura oceny wydajności i odporności systemu na ataki typu DDoS, które polegają na przeciążeniu sieci lub serwera przez wygenerowanie dużego ruchu sieciowego z wielu źródeł, co może prowadzić do czasowego lub trwałego unieruchomienia systemu.