PROCESY BIZNESOWE

Procesowość jest przyszłością skutecznej pracy z systemami informatycznymi, szczególnie w administracji publicznej. Wykorzystanie procesów biznesowych w organizacji pozwala na usystematyzowanie i automatyzację części wykonywanych prac. Gwarantuje to zachowanie ładu i jednolitości realizowania procedur wspólnych dla wielu komórek organizacyjnych w instytucji. Wskazane jest, aby te same procesy w systemie informatycznym były realizowane w analogiczny sposób przez wszystkich jego użytkowników.

Służymy pomocą w zakresie analizy biznesowej, opisu obecnego stanu procesu („jak jest”) i opisu jego optymalizacji („jak powinno być”). Oferujemy także wsparcie przy implementacji procesów w silniku procesów dostępnym w EZD PUW.