JAK PRACUJEMY?

Nasz sposób działania należy kojarzyć ze słowami: EFEKTYWNIE, ZWINNIE, ELASTYCZNIE.

  • EFEKTYWNIE, bo w założonym czasie realizacji Klient otrzymuje produkt zgodny z jego oczekiwaniami.
  • ZWINNIE, bo polubiliśmy zwinne metodyki zarządzania projektami IT, które dają nam możliwość dostarczania produktów w pełni odpowiadających potrzebom Klienta.
  • ELASTYCZNIE, bo dla nas najważniejsze jest zadowolenie Klienta z efektu końcowego naszych prac. Rozumiemy, że oczekiwania Klienta wobec produktu mogą się zmienić, dlatego jesteśmy gotowi wprowadzać modyfikacje do przyjętego zakresu prac nawet już na etapie prac programistycznych.

Tworzenie oprogramowania rozumiemy jako proces – zaczyna się on od poznania potrzeb Klienta, a kończy się na dostarczeniu narzędzia. Ma ono spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego, także te, których nie udało się określić na etapie analizy biznesowej.

 

ezd_jak_dzialamy_schemat

 

Nasze prace standardowo zamykają się w czterech kluczowych etapach:

  1. Analiza biznesowa i projektowanie
  2. Implementacja i testy
  3. Wdrożenie i testy integracyjne
  4. Opieka powdrożeniowa i serwis

ANALIZA BIZNESOWA I PROJEKTOWANIE

ezd_jak_dzialamy_e1

Proces tworzenia oprogramowania rozpoczynamy od zadawania pytań, aby dokładnie poznać cele, jakie ma realizować aplikacja. Interesuje nas także kontekst, czyli co sprawiło, że pojawił się pomysł na powstanie nowego modułu.

Proces analizy biznesowej może mieć też szerszy wymiar. Na podstawie określonych problemów i niedogodności w korzystaniu z systemu, jesteśmy w stanie zaproponować konkretne rozwiązania. Jest to szczególnie istotne w sytuacjach, w których z różnych względów, nie jest możliwe określenie wymagań i potrzeb.

Proces analizy i projektowania składa się z dwóch etapów. W pierwszym z nich to my słuchamy Klienta i przedstawiamy szkic koncepcyjny rozwiązania. Na jego podstawie, w drugim etapie, tworzymy projekt techniczny, który po konsultacjach i akceptacji ze strony Klienta, staje się podstawą do implementacji.

IMPLEMENTACJA I TESTY

ezd_jak_dzialamy_e2

Skład osobowy zespołu programistów i testerów zawsze jest uzależniony od wielkości projektu i ustalonego czasu realizacji. Prace programistyczne toczą się u nas z wykorzystaniem zwinnych metodyk zarządzania projektami. Jest to jeden z powodów, dla których zawsze zachęcamy, aby przedstawiciel Klienta był częścią zespołu projektowego.

Pomimo, że w trakcie trwania prac udostępniane są kolejne, działające wersje projektu (w umówionych odstępach czasu, najczęściej co dwa tygodnie), obecność reprezentanta Klienta w zespole zawsze wpływa pozytywnie na rozwój aplikacji. Mamy wówczas możliwość szybszego i sprawniejszego reagowania na zmieniające się założenia projektowe.

Warto dodać, że obecność pracownika Klienta w naszym zespole nie oznacza konieczności jego oddelegowania i fizycznej obecności w miejscu naszej pracy – współpraca odbywa się zdalnie.

Po zakończeniu procesu implementacji i przeprowadzeniu testów wewnętrznych, moduł jest gotowy do wdrożenia.

WDROŻENIE I TESTY INTEGRACYJNE

ezd_jak_dzialamy_e3

Wdrożenie modułu może odbywać się na wiele sposobów. Jest to uzależnione przede wszystkim od charakteru aplikacji i jej złożoności. Część modułów wystarczy zainstalować na lokalnym komputerze pracownika lub na serwerze EZD, inne wymagają bardziej zaawansowanych operacji instalacji i konfiguracji.

W każdym przypadku, wdrożenie odbywa się w pierwszej kolejności na środowisku testowym systemu EZD, które posiada Klient. Wdrożenia nowych modułów zawsze odbywają się z naszym udziałem, choć nie zawsze wymagają naszej fizycznej obecności.

Dopiero po przeprowadzeniu testów integracyjnych działania nowego modułu na środowisku testowym EZD, następuje wdrożenie na środowisku produkcyjnym. Scenariusze testowe dostarczane są przez nas wraz z dokumentacją modułu. Zależnie od potrzeb Klienta, przeprowadzamy również szkolenia dla wybranych grup pracowników (np. administratorów, koordynatorów wydziałowych). Wpływa to na wzrost kompetencji pracowniczych.

OPIEKA POWDROŻENIOWA I SERWIS

ezd_jak_dzialamy_e4

Po wdrożeniu zapewniamy Klientowi opiekę serwisową, co daje gwarancję prawidłowego funkcjonowania modułu w środowisku EZD. Czasy reakcji i usuwania usterek zawsze są precyzyjnie określone w umowie zawartej z Klientem.