POLITYKA PRYWATNOŚCI

Operatorem strony internetowej www.eduline.com.pl jest spółka Eduline Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000407151; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7792403526; REGON: 302017314; adres poczty elektronicznej: (dalej jako: „Właściciel Strony”, „Administrator”).

Za pośrednictwem strony internetowej realizowane są funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:

 • dobrowolnie wprowadzone dane w formularzach;
 • zapisywanie plików cookie (tzw. „ciasteczka”) w urządzeniach końcowych;
 • zbieranie logów serwera WWW przez operatora hostingowego.

Cel Polityki

Niniejsza Polityka Prywatności określa zbiór zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników odwiedzających witrynę (dalej jako: „Użytkownicy”) pozyskanych przez stronę internetową www.eduline.com.pl (zwaną dalej: „Stroną Internetową”, „Witryną”).

Informacje o formularzach

Właściciel Strony pozyskuje dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w przypadku skorzystania przez nich z formularza kontaktowego na stronie www.eduline.com.pl. Dane przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. dla kontaktu handlowego. Zakres pozyskiwanych danych przez Stronę Internetową:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • nazwa firmy lub instytucji.

Podczas przeglądania Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowo informacje, a zwłaszcza: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czas dostępu. Od Użytkowników mogą być pobierane dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, które zdecydują się uruchomić, lub innych czynnościach podejmowanych na Stronie Internetowej.

Wykorzystywanie zebranych danych

Administrator wykorzystuje zebrane dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu analizy danych statystycznych i dostosowania Strony Internetowej do preferencji Użytkowników lub administrowania Stroną Internetową. Użytkownik ma możliwość usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru danych. Taką prośbę może złożyć, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Właściciel Strony oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników korzystających ze Strony Internetowej zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz stosuje środki organizacyjne i techniczne zapewniające odpowiednią ochronę przetwarzanych danych w zależności od zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Mechanizm cookies

Strona Internetowa używa małych plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze Użytkownika strony www.eduline.com.pl. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje gromadzone za pomocą plików cookie pomagają dostosowywać witrynę Eduline do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Umożliwiają również opracowanie ogólnych statystyk korzystania ze strony www.eduline.com.pl. Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, nie pozwala na przedostanie się wirusów do komputerów korzystających z witryny. Użytkownik może ograniczyć lub całkiem wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W celu poprawnego zarządzania plikami cookies należy wybrać preferowaną przeglądarkę i postępować zgodnie z instrukcjami:

Logi serwera

Informacje o wybranych działaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane tylko w celu administrowania serwisem oraz zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są na podstawie adresów URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania;
 • czas wysłania odpowiedzi;
 • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
 • adres strony URL, z której Użytkownik został przekierowany;
 • informacje o przeglądarce użytkownika;
 • informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są powiązane z konkretnymi Użytkownikami przeglądającymi strony i są wykorzystywane tylko do celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych

Informacje podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych, a dane pozwalające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby. Właściciel Strony ma obowiązek udzielania informacji zgromadzonych przez Stronę Internetową upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych

Zawartość Witryny chroniona jest prawami autorskimi zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Administrator jest właścicielem danych zawartych na Stronie Internetowej lub jest uprawniony, by z nich korzystać. Pobieranie i kopiowanie treści umieszczonych na Stronie Internetowej w celach innych niż prywatny bez uzyskania zgody firmy Eduline Sp. z o.o. jest zabronione. Symbole logo zawarte na Stronie Internetowej są zarejestrowanymi znakami towarowymi i chronione są przez przepisy prawa. Zabrania się podejmowania wszelkich działań naruszających te prawa.

Kontakt z nami

Wszelkie pytania związane z Polityką prywatności prosimy kierować na adres Administratora lub pisemnie na adres Eduline Sp. z o.o., ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań.

Zmiany Polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 20.06.2016 r.