NASZA OFERTA

Pamiętaj, że są cyberprzestępcy, którzy nieprzychylnie interesują się Twoim systemem. Czy wiesz, jak ich ataki narażają Ciebie na straty wizerunkowe i finansowe?

Super – dobrze, że tu jesteś, to znaczy, że jesteś świadomy zagrożeniu i chcesz mu przeciwdziałać.

Wykonujemy testy bezpieczeństwa dla podmiotów publicznych i podmiotów finansowych. Kiedy proces ten jest przeprowadzony właściwie, może przynieść organizacji wyłącznie korzyści. Eduline to kompleksowe rozwiązania, gwarantujące najwyższą jakość w przystępnej cenie.

PROFESJONALIZM

Wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów pozwala nam na kompleksowe przygotowanie audytów, przy zachowaniu najwyższej jakości i wartości.

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA

Audyt bezpieczeństwa informacji jest procesem przeprowadzanym w celu zidentyfikowania zagrożeń mogących skutkować utratą poufności, integralności lub dostępności informacji.

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH I FINANSOWYCH

Dedykowany jest szczególnie organizacjom, dla których informacja ma charakter krytyczny. Mogą to być np. firmy będące w posiadaniu tajnych procedur, technologii, receptur lub danych, od których poufności zależy powodzenie ich biznesu.

TESTY PENETRACYJNE

Testy penetracyjne aplikacji są przeznaczone dla przedsiębiorstw, które chcą zabezpieczyć swoje aplikacje przed atakami hakerskimi poprzez identyfikację i naprawienie luk w zabezpieczeniach.

TEST DDoS

Testy DDoS to procedura oceny wydajności i odporności systemu na ataki typu DDoS, które polegają na przeciążeniu sieci lub serwera przez wygenerowanie dużego ruchu sieciowego z wielu źródeł, co może prowadzić do czasowego lub trwałego unieruchomienia systemu.

ANALIZA INCYDENTÓW

Analiza incydentu bezpieczeństwa to proces badania i oceny sytuacji, w której doszło do naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego, w celu zidentyfikowania przyczyny incydentu, oceny skutków oraz opracowania i wdrożenia odpowiednich działań w celu zapobieżenia przyszłym incydentom i minimalizacji ryzyka.