USŁUGI WDROŻENIOWE I WSPARCIE

Oferujemy usługę kompleksowego zaplanowania oraz przeprowadzenia wdrożenia systemu informatycznego.

W ramach usługi realizujemy zadania związane z:

  • budowaniem zespołu wdrożeniowego,
  • tworzeniem harmonogramu (uwzględniając specyfikę podmiotu),
  • procedurą analizy przedwdrożeniowej,
  • przeprowadzeniem szkoleń użytkowników na każdym szczeblu.

Wykonujemy również bardzo ważną procedurę analizy ryzyka wdrożeniowego. Do systemu przygotowujemy dokumentację i procedury migracji danych oraz reguły testowania wraz z procedurami testów aplikacji, UI, zgodności z założeniami i finalne testy obciążeniowe.

W przypadku wdrożeń wymagających wielu modyfikacji systemu źródłowego posiadamy również możliwość świadczenia usług programistycznych. Zespół może samodzielnie zrealizować zadania tworzenia nowych modułów lub uczestniczyć w procesie implementacji jako część większego zespołu. Posiadane przez naszych pracowników kompetencje w zakresie kontroli jakości umożliwiają również świadczenie usługi nadzoru nad realizacją zadań wdrożeniowych.

Dysponujemy specjalistami posiadającymi kompetencje w obszarze analizy przedwdrożeniowej i dokumentacji, certyfikowanymi kierownikami projektu z wieloletnim doświadczeniem, zespołem programistów, kierownikiem ds. jakości oraz kadrą szkoleniową.

Wdrożenie systemu informatycznego jest procesem wieloetapowym. Wymaga szczególnej uwagi już po zakończeniu działań bezpośrednio związanych z uruchomieniem systemu w trybie pilotażowym, a następnie operacyjnym. Stabilizacja systemu i pełne wdrożenie pracowników do rutynowej pracy z nowym narzędziem wymaga zapewnienia rzetelnej opieki powdrożeniowej.

W ramach działań powdrożeniowych proponujemy Państwu uruchomienie indywidualnego HelpDesku. Pozwoli to użytkownikom na sprawne zapoznanie się z mechanizmem informatycznym bez zbędnych przestojów. Wiele problemów wdrożeniowych wymaga szybkiej reakcji i rozwiązania. Nawarstwianie się trudności w pracy z systemem skutkuje demotywacją pracowników i zauważalnym spadkiem dynamiki wdrożenia. Przekłada się to wprost na wydłużenie czasu realizacji projektu i zwiększone koszty przystosowawcze.

Uwaga! Usługę realizujemy tylko w przypadku uczestniczenia Eduline w procesie wdrożeniowym, co pozwala nam nabyć odpowiednią wiedzę praktyczną.